דיאטה ותזונה רפואית בשיטת Diet2All

מערכת ההורמונים

מבוא למערכת ההורמונלית

הורמונים מה הם?

ההגדרה הקלסית של הורמונים:  הורמונים הם חמרים כימיים המסרנתזים בבלוטות חסרות צינורות מוצא ונישאים בזרם הדם אל אברים ורקמות אחרות, היכן שהם גורמים לשינוי ברמת הפﬠילות של אותו האיבר או הרקמה.
לפי ההגדרה זו הבלוטות האנדוקריניות קלסיות הן: האדנוהיפּופּיזה, התירואיד, הפּאראתירואיד, האררנל, בלוטות המין, איי לנהרהנס בלבלב, וחלקים ממﬠרבת הﬠיכול, והתימוס.
החסרון של הגדרות הוא שהן באות להגדיר מצב נתון, אך לאחר שהן מוטבﬠות הרי שאלו המקבלים אותו מנסים לכלול בהן הכל ולהתאים את הלא מתאים למסגרתו.

איברים ורקמות נוספים מיצרים כימיקלים המשפֿיﬠים ﬠל איברים ורקמות אחרים, ניסו לחלק את השליחים הכימיים לפי החלוקה הבאה:
1. הורמונים - כל החומרים המתאימים להגדרה הקלסית.
2. נאורוהורמונים - חומרים המיוצרים במﬠרבת הﬠצבים אך אתר פﬠולתם מחוץ לה. לדודמא הווזופרסין, האוקסיטוצין ומשחררי ההורמונים השונים, כגון: GHRH וכו'. 
3. נאורוהורמונים - נאורוטרנסמיטרים - חומרים המיוצרים בתאי הﬠצב והמשפיﬠים ﬠל פﬠילות תאי ﬠצב אחרים, אך הם פוﬠלים ככימיקלים הנישאים בזרם הדם, כגון: נוראדרנאלין וסרוטונין.
4. פאראהורמונים - חומרים הנוצרים ברקמות בלתי מתמחות ומשפיﬠים ﬠל רקמות אחרות, כגון: היסטאמין, אריטרופואטין, ואנגיוטנסין.
5. פררומונים - חרמרים הנוצרים בבלוטות בﬠלות צינריות מוצא בפרט אחר באוכלוסיה ומשפיﬠים ﬠל ההתנהגות ו/או המצב הפסיכולוגי של פרטים אחרים באותה האוכלוסיה.
2all בניית אתרים