דיאטה ותזונה רפואית בשיטת Diet2All

השפעת תזונה היפוקלורית על חולים הסובלים מהשמנת יתר המאושפזים בטיפול נמרץ

שכיחות השמנת יתר עולה באופן עקבי בעולם. עדיין לא ברורה משמעותה של השמנת יתר לגבי תמותת חולים המאושפזים בטיפול נמרץ. ידוע שחולים עם השמנת יתר מגיבים למחלה חריפה ביתר חילוף חומרים, היפרגליקמיה ושחרור מוגבר של אינסולין, בדומה לחולים עם משקל תקין. התמיכה התזונתית האידיאלית לחולה המאושפז בטיפול נמרץ היא תזונה שמעניקה מספיק קלוריות ומאזן חנקן חיובי. עדיין לא ברור מהי התזונה המתאימה לחולים המאושפזים בטיפול נמרץ וסובלים מהשמנת יתר. רוב המחקרים התומכים בשימוש בתזונה היפוקלורית ובשימוש ב  (TPN) TOTAL PARENTERAL NUTRITION הם מחקרים רטרוספקטיבים. נערך רק מחקר אחד שבדק תזונה אנטרלית. במחקר זה, לא נמצאו הבדלים משמעותיים בזמן ההנשמה המכנית ובמהלך האשפוז.
 

מטרת המחקר

בחינת ההשפעה של תזונה היפו קלורית, לעומת תזונה אאוקלורית, בחולים הסובלים מהשמנת יתר על זמן ההנשמה המכנית, משך האשפוז, התמותה ושכיחות הסיבוכים בחולים אלה.
 

שיטות וחולים

 
נערך מחקר פרוספקטיבי ורנדומלי ביחידה לטיפול נמרץ כללי במרכז רפואי רבין במשך תקופה של חצי שנה. הצטרפו למחקר חולים מעל גיל 18 עם BMI מעל 28 KG/M2. החולים חולקו לשתי קבוצות באופן אקראי. בקבוצת המחקר  המטופלים קיבלו 50% מהדרישה הקלורית שלהם שהוערכה על פי בדיקת (REE) RESTING ENERGY EXPENDITURE או חישוב לפי HARRIS BENEDICT EQUATION. בקבוצת הבקרה (תזונה אאוקלורית) החולים קיבלו 100% מהדרישה הקלורית המוערכת. התמיכה ניתנה בתמיסות שתכולתן ידועה דרך זונדה לקיבה או לתריסריון. לחולים עם ספיגה לא תקינה כמות הקלוריות הושלמה בעזרת TPN. במהלך האשפוז בוצעו בדיקות אנתרופומטריות, בדיקות מעבדה והערכות תזונתיות נוספות.
 

תוצאות

במשך תקופת המחקר נבדקו 30 חולים, 14 בקבוצת המחקר ו- 16 בקבוצת הבקרה. לא נמצאו הבדלים בין הקבוצות במאפייני החולים ובחומרת המחלה על פי ציוני APACHE ו- SOFA. בשתי הקבוצות ניתנה כמות הקלוריות המתוכננת. לא נמצאו הבדלים משמעותיים במשך ההנשמה המכנית וזמן האשפוז. שכיחות סיבוכים כמו זיהומים, צורך בניתוח ופצעי לחץ הייתה דומה בין הקבוצות. מדידות אנתרופומטריות כמו TRICEPS FOLD ו- MILD ARM CIRCUMFERENCE הדגימו מגמת ירידה בשתי הקבוצות. גם בבדיקות המעבדה לא נמצאו הבדלים משמעותיים. רמות הסוכר היו דומות בין הקבוצות, אך כמות האינסולין שנדרשה כדי להגיע לרמת סוכר נמוכה מ 150 MG\DL, הייתה קטנה יותר בקבוצת המחקר.

דיון ומסקנות

נראה כי תזונה היפוקלורית בטוחה בחולים הסובלים מהשמנת יתר בזמן מחלה חריפה. צריכת האינסולין נמוכה יותר ואיזון הסוכר הקל יותר אצל המטופלים בתזונה היפו קלורית מאפשרים הקטנה של התמותה על פי תוצאות מחקרים אחרים. לא הוכח שתזונה היפוקלורית מפחיתה תמותה. ייתכן שהסיבה לכך היא שתזונה זו לא מעניקה לחולה מספיק חלבון. מחקר נוסף שמבוצע בימים אלו באותה יחידה לטיפול נמרץ, משווה השפעה של תזונה היפו קלורית דלת חלבון.
logo בניית אתרים