דיאטה ותזונה רפואית בשיטת Diet2All

השפעת הכלונידין על הפרשת הורמון גדילה 

מחקר – השפעת מינון כלונידין על הפרשת הורמון הגדילה...

לאחר שמצאנו כי כלונידין הניתן בדרך הפה לילדים ומתבגרים יכול לשמש כתבחין יעיל, מהימן וקל לבדיקת מלאי הורמון הגדילה, רצינו לבדוק מהו היחס בין מינון כלונידין והשפעתו על הורמון גדילה, לצורך קביעת המינון הנמוך ביותר שניתן להשתמש בו ביעילות לקביעת מלאי הורמון הגדילה.
 

ניסיון קלונידין והורמון גדילה

לביצוע הבדיקה נבדקו 3 קבוצות ילדים. קבוצה א' כללה 17 ילדים (9 בנים ו- 8 בנות) אשר קבלו כלונידין בדרך הפה במינון 0.0375 מ"ג / מ"ר. קבוצה ב' שכללה 18 ילדים (10 בנים ו- 8 בנות) אשר קבלו 0.075 מ"ג/ מ"ר וקבוצה ג' שכללה 23 ילדים (15 בנים ו- 8 בנות אשר קבלו 0.150 מ"ג / מ"ר.
 

תוצאות הקלונידין על הפרשת הורמון גדילה

בכל המינונים נמצאה תגובתיות טובה של ה.ג. כאשר שיאי התגובה היו ב-90 ו-120 דקות. מראה את רמות השיא הממוצעות שהתקבלו לאחר מבחני כלונידין, אנליזה של קו הרגרסיה של ממוצא שיאי הורמון הגדילה במינונים השונים הראתה כי הם נמצאים על קו ישר.
 
מסקנה
 
מנקודת ראות מעשית ממצא זה מעיד כי המינון נמוך ביותר שנבדק המקביל לטבלית אחת של כלונידין יכול לשמש כמבחן סטנדרטי יעיל וחסר תופעות לוואי בבדיקת מלאי הורמון הגדילה ותקינות הציר היפותלמוס היפופיזה אצל ילדים ונוער.

מהי התרופה?
קלונידין (Clonidine) (משווק כ-Catapres, Nexiclon ועוד..) היא תרופה לטיפול ביתר לחץ דם, ADHD, והתקפי חרדה. מסווגת כתרופה המפעילה את הרצפטור האנדרגני אלפא 2, ומעכב את המערכת הסימפטטית.
טואול - בניית אתרים